Typ Słupowo -Liniowy

Zabezpieczenie wykopu Typ Słupowo-liniowy stosowany jest do wykopów do głębokości 500cm.

Parametry zabezpieczenia typu słupowego:
  • maksymalna głębokość zabezpieczonego wykopu do 5,0 m
  • system deskowań ciężkich do pracy we wszystkich rodzajach gruntu
  • dopuszczalne parcie gruntu 50 kN/m2
  • dowolna konfiguracja łączenia segmentów w zestawy
  • kroczący system pracy
  • grubość ściany 12 cm

 

Zakres głębokości               Rodzaj płyty            wysokość


do 280 cm                           Płyta podstawowa           240 cm


do 400 cm                            Płyta podstawowa           240 cm

                                          Płyta uzupełniająca         120 cm


do 450 cm                            Płyta podstawowa           240 cm

                                          Płyta podstawowa           240 cm


do 550 cm                            Płyta podstawowa           240 cm

                                          Płyta podstawowa           240 cm

                                          Płyta uzupełniająca         120 cm 

Treść
fb