Szalunki Alustrop

   Szalunki Stropowe
 •  podpory, dźwigary i sklejka do montażu stropu tradycyjnego;
 •  płyty systemowe ALUstrop;
 •  wieże podporowe. 
      Charakteryzują się nowoczesnością, bezpieczeństwem użytkowania, sprawnością montażu oraz
konkurencyjna ceną.
Szalunki stropowe, jak również ich elementy, spełniają najostrzejsze normy
krajowe oraz wymogi europejskie, prezentując najwyższą europejską jakość.
Spółka posiada stałą
kontrolę jakości na każdym etapie  produkcji, wdrożone procedury ISO 9001, dopuszczenie spawalnicze
SLV oraz certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego w Warszawie.
   
ZALETY SYSTEMU:
     Dokładność i łatwość wykonania są zagwarantowane przez:
 • jeden schemat montażu (dla stropu do 30 cm grubości),
 • prosty mechanizm zwalniający – rozszalowujący –podpory stropowej,
 • trwałe elementy wykonane z wysokogatunkowych materiałów
 • gładkość uzyskanych powierzchni niewymagających tynkowania,
 • wysoka nośność
 • gładkość uzyskanych powierzchni niewymagających tynkowania,
 • wysoka nośność.

 


fb